Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Kategoria klimatyzacja

Czy wentylacja może zastąpić klimatyzację?

Czy wentylacja może zastąpić klimatyzację?

Czy wentylacja może zastąpić klimatyzację? Odpowiedź: Nie, nie może. Urządzenia te mają różne zasady działania. Klimatyzator obniża i podgrzewa temperaturę powietrza w pomieszczeniu, oczyszcza powietrze i pozwala utrzymać pożądaną temperaturę i wilgotność. Natomiast wentylacja gwarantuje dopływ świeżego powietrza i usuwa…